Årets aprilsnar 2014

Man regner med at loven er færdig behandlet 1 april 2014, i følge skrivelse fra ASKask

Juni 2013.

Bliver sager genoptaget i arbejdsskadestyrelsen, for veteraner der før har fået afvist deres sager pga. 6 mdr. reglen.

Dec. 2013.

I skrivende stund er der ikke planlagt en dato for 1. behandling for ændring af loven.

Der er dog, i en nyhed fra arbejdsskadestyrelsen kommet frem at man regner med at loven er færdigbehandlet den 1 april. 2014…..altså 10 mdr.

“i min egen retssag bad kammeradvokaten om 6 mdr. udsættelse, så det kunne nå at komme på plads med loven osv.

Tro på det, den er dags dato stadig ikke i retslægerådet, gad vide om man har tænkt sig at vente på aprils narren.”

Men der må jo ligge en masse sager, der bare venter på godkendt stemplet

men med 10 mdr. til 1 april, og med 1 års garanti for arbejdsskade sager har de 2 mdr til alle de sager der kører eller er på stand by………

©